Privacybeleid

1. Algemene informatie

Hieronder willen wij u informeren over de verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Let op: dit is een vertaling van het originele Privacy Beschermingsbeleid (Duits).

1.1. Verantwoordelijke

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

vision tools verhuur and distribution gmbh

Königsreihe 12

22041 Hamburg

Meer informatie over ons bedrijf en de vertegenwoordigers vindt u op de pagina ‘Bedrijfsgegevens‘.

1.2. Functionaris gegevensbescherming

Wij hebben een functionaris gegevensbescherming aangesteld.

support factory gmbh

Katrin Gleixner-Weiberg

Thuler Weg 15

30519 Hannover

U kunt de functionaris voor gegevensbescherming bereiken via datenschutz@visiontools.de

1.3. Wijzigingen in deze databeschremingsverklaring

We herzien deze databeschermingsverklaring wanneer er wijzigingen worden aangebracht aan deze website of om andere redenen die dit noodzakelijk maken. De actuele versie vindt u altijd op https://www.visiontools.de/datenschutz/

Status: 10 maart 2020

2. Doel en rechtsgrond van de gegevensverwerking

Deze informatie over gegevensbescherming geldt voor alle bedrijfslocaties.

2.1. Rechtsgronden gegevensverwerking

Om u onze website en de daarbij behorende diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 • toestemming conform artikel 6 lid 1

lit van contracten conform artikel 6 lid 1 letter b) AVG

 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van artikel 6 lid 1 letter c) AVG
 • om ons legitieme belang als verantwoordelijke te beschermen op basis van een belangenafweging volgens artikel 6 lid 1 onder f) AVG

Als persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming, heeft u het recht om uw toestemming te allen tijde met effect voor de toekomst in te trekken.

Als wij gegevens verwerken op basis van een belangenafweging, heeft u als betrokkene het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens, met inachtneming van de bepalingen van artikel 21 AVG.

2.2.gegevens

Bij een bezoek aan onze website worden persoonsgegevens verwerkt om de inhoud van de website op uw eindapparaat te kunnen weergeven.

Om de pagina in uw browser weer te geven, moet het IP-adres van het door u gebruikte eindapparaat worden verwerkt. Er is ook meer informatie over de browser van uw eindapparaat.

Op grond van de gegevensbeschermingswet zijn wij verplicht om ook de vertrouwelijkheid en integriteit van de met onze IT-systemen verwerkte persoonsgegevens te waarborgen.

Hiervoor en voor dit belang worden op basis van belangenafweging de volgende gegevens gelogd:

 • IP-adres van de bellende computer (gedurende maximaal 7 dagen)
 • Besturingssysteem van de bellende computer
 • Browserversiecomputer
 • Naam van het opgehaalde bestand
 • Datum en tijd van het ophalen
 • hoeveelheid overgedragen gegevens
 • verwijzende URL

Het IP-adres wordt uiterlijk na 7 dagen verwijderd uit alle systemen die worden gebruikt in verband met de werking van deze website. Uit de overige gegevens kunnen wij dan geen persoonsgegeven meer vaststellen.

De gegevens worden ook gebruikt om fouten op de website te identificeren en te corrigeren.

2.3. Vrijwillige informatie

Als u ons vrijwillig gegevens verstrekt, bijvoorbeeld in formulieren, en dit niet nodig is voor het nakomen van onze contractuele verplichtingen, verwerken wij deze gegevens in de legitieme veronderstelling dat de verwerking en het gebruik van deze gegevens in uw belang is.

2.4. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken de bovengenoemde gegevens voor de werking van onze website en voor het nakomen van contractuele verplichtingen jegens onze klanten of om onze legitieme belangen te beschermen.

Bij vragen van u buiten een actieve klantrelatie om, verwerken wij de gegevens voor verkoop- en reclamedoeleinden. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor reclamedoeleinden.

3. Uw rechten als betrokkene

U heeft het recht op informatie over de u betreffende persoonsgegevens. Voor informatie kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

In het geval van een verzoek om informatie dat niet schriftelijk is gedaan, vragen wij om uw begrip dat wij mogelijk bewijs van u nodig hebben waaruit blijkt dat u de persoon bent die u zegt te zijn.

Ook heeft u het recht op correctie of verwijdering of op beperking van de verwerking, voor zover u hier wettelijk recht op heeft.

Tot slot heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking in het kader van de wettelijke vereisten.

Een recht op gegevensoverdraagbaarheid bestaat ook in het kader van de regelgeving inzake gegevensbescherming.

3.1. Verwijderen van gegevens

Over het algemeen verwijderen we persoonsgegevens wanneer er geen behoefte is aan verdere opslag. Een vereiste kan met name bestaan ​​als de gegevens nog nodig zijn om contractuele diensten uit te voeren, om garantie te kunnen controleren en toe te kennen of af te weren en, indien nodig, garantieclaims. In het geval van wettelijke opslagverplichtingen kan verwijdering pas worden overwogen nadat de betreffende opslagverplichting is verstreken.

3.2.een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

U hebt het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming over de verwerking van persoonsgegevens door ons.

4. Gegevensverzameling en -verwerking op onze website

4.1. Contact via e-mail link voor aanvraag, FairBudget, imagetools

Wij bieden de mogelijkheid tot contact via e-mail link op verschillende onderdelen van onze website.

Dit kan het geval zijn als u wilt solliciteren op een geadverteerde functie of geïnteresseerd bent in een product uit ons FairBudget- of imagetools-assortiment.

Zodra u de bijbehorende knop activeert, wordt er een e-mailformulier geopend, dat automatisch naar de verantwoordelijke contactpersoon of afdeling in ons bedrijf wordt verzonden en een bijbehorende onderwerpregel bevat. Door het verzenden van deze e-mail stuurt u ons niet alleen het bericht maar ook uw contactgegevens, die wij gebruiken bij de verdere verwerking van uw aanvraag/aanvraag. Bovendien ontvangt u in de volgende communicatie verdere gegevensbeschermingsverklaringen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

In dit verband willen we erop wijzen dat gegevensoverdracht op internet (bijv. bij communicatie per e-mail) beveiligingslekken kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk. Om dit risico te minimaliseren, kunt u ons een versleutelde e-mail sturen.

4.2. Nieuwsbrief

Op onze website kunt u zich abonneren op een e-mailnieuwsbrief. Naast de vrijwillige informatie in het betreffende formulier verwerken wij alleen uw e-mailadres. Dit is echter ook verplicht om u de nieuwsbrief te kunnen sturen.

Wij gebruiken de vrijwillige informatie om u persoonlijk aan te spreken en u indien nodig passende aanbiedingen in uw regio te kunnen sturen.

U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief. Als alternatief vindt u in elke nieuwsbrief-e-mail een link om u af te melden.

Om de populariteit van onze nieuwsbriefuitzendingen te kunnen analyseren en te kunnen optimaliseren, loggen we wanneer e-mails worden geopend en op links wordt geklikt. Deze gebruiksanalyse is gebaseerd op een belangenafweging. U kunt bezwaar maken tegen deze verwerking door u af te melden voor de nieuwsbrief.

 1. Cookies

Op onze website worden cookies gebruikt. Cookies zijn kleine stukjes tekstinformatie die via uw browser op uw eindapparaat worden opgeslagen. De cookies zijn nodig om bepaalde functies van onze website mogelijk te maken.

We gebruiken de volgende sessiecookies, die automatisch uit uw browser worden verwijderd zodra u de website heeft bezocht. Deze zijn absoluut noodzakelijk voor de werking van onze website.

Naam: PHPSESSID

Aanbieder: visiontools.de

Doel: Sessiecookie om de bezoeker te herkennen.

Duur: tot het einde van de sessie

Cookies die niet absoluut noodzakelijk zijn, worden alleen gebruikt met uw toestemming. Wanneer u onze website bezoekt, vraagt ​​een banner u om de relevante informatie te verstrekken en om te beslissen voor welke cookies u toestemming wilt geven. Uw gegevens worden gedocumenteerd en de instelling wordt opgeslagen. De informatie wordt geretourneerd via de volgende cookie, zodat herhaalde toestemming niet nodig is wanneer u onze website opnieuw bezoekt – op voorwaarde dat er in de tussentijd geen wijzigingen zijn aangebracht.

Naam: Borlabs Cookie

Provider: visiontools.de

Doel: Slaat de instellingen op van de bezoekers die zijn geselecteerd in de Borlabs Cookie-cookiebox.

Duur: 1 jaar

U heeft ook de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te voorkomen door de juiste instellingen in uw browser te maken. Wij willen u er echter op wijzen dat het gebruik van onze website dan slechts in beperkte mate mogelijk is. Cookies installeren of starten geen programma’s of andere toepassingen op uw computer.

Het gebruik van cookies is gebaseerd op een belangenafweging. Ons belang is het gebruiksvriendelijke bezoek aan onze website.

2. Google Analytics-webanalyse

Deze website maakt gebruik van de webanalysetool “Google Analytics”, een dienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited.

Het doel van het gebruik is het “op behoeften gebaseerde ontwerp” van deze website. De webanalyse stelt ons ook in staat om fouten op de website, bijvoorbeeld foutieve links, te identificeren en te corrigeren.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt u gevraagd toestemming te geven voor het plaatsen van cookies voor deze dienst.

U kunt voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de bijbehorende cookies worden gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en deze gegevens door Google verwerkt door op de volgende link (http://tools.google.com) te klikken /dlpage/gaoptout?hl=de) en installeer de beschikbare browser plug-in.

Als alternatief kunt u – vooral bij mobiele apparaten – de verzameling door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt dan een opt-out-cookie geplaatst om toekomstige verzameling van uw gegevens bij uw bezoek aan deze website te voorkomen: Schakel Google Analytics uit.

De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Aangezien we de zogenaamde IP-anonimisering op deze website hebben geactiveerd en een overeenkomstige orderverwerkingsovereenkomst met Google hebben gesloten, wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de overeenkomst over de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort.

Google in de VS is gecertificeerd volgens het zogenaamde “Privacy Shield” (lijstinvoer). Google garandeert een passend niveau van gegevensbescherming.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden van Google Analytics en gegevensbeschermingsverklaringen vindt u op: https://policies.google.com/privacy

3. Aanwezigheid in sociale netwerken

Op onze website vindt u weblinks naar sociale netwerken waarin wij online aanwezig blijven. We gebruiken deze om te communiceren met de gebruikers die daar actief zijn of om daar informatie over ons en ons bedrijf weer te geven.

In dit kader kan het voorkomen dat gebruikersgegevens buiten de Europese Unie worden verwerkt, wat kan leiden tot risico’s voor gebruikers. Dit kan het bijvoorbeeld moeilijker maken om gebruikersrechten af ​​te dwingen.

Door passende garanties aan te tonen, kunnen deze aanbieders toch een veilig niveau van gegevensbescherming aantonen. Dit is bijv. Dit is bijvoorbeeld het geval met het Privacy Shield, een certificering die beschikbaar is in de VS.

De gedetailleerde beschrijving van de relevante vorm van verwerking en de mogelijkheid van bezwaar voor u als gebruiker in de opt-outprocedure vindt u in de gegevensbeschermingsverklaringen / gegevensbeschermingsverklaringen en informatie van de exploitanten.

In het geval van verzoeken om informatie en het doen gelden van uw rechten als betrokkene, is de meest effectieve manier om dit rechtstreeks bij de aanbieder af te dwingen, aangezien deze alleen toegang heeft tot uw gegevens als gebruiker en passende maatregelen kan nemen en geef direct informatie. Mocht je toch nog hulp nodig hebben, dan kun je natuurlijk contact met ons opnemen.

Hieronder vindt u informatie over de weblinks op onze website en de gegevens van de betreffende aanbieders.

Instagram: sociaal netwerk; Dienstverlener: Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS; Website: https://www.instagram.com; Privacybeleid: http://instagram.com/about/legal/privacy.

Facebook: sociaal netwerk; Dienstverlener: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland, moedermaatschappij: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS; Website: https://www.facebook.com; Privacybeleid: https://www.facebook.com/about/privacy; Privacy Shield (waarborgt het niveau van gegevensbescherming bij het verwerken van gegevens in de VS): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active; Mogelijkheid van bezwaar (opt-out): Instellingen voor advertenties: https://www.facebook.com/settings?tab=ads; Aanvullende informatie over gegevensbescherming: Overeenkomst over gezamenlijke verwerking van persoonsgegevens op Facebook-pagina’s: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum, informatie over gegevensbescherming voor Facebook-pagina’s: https://www.facebook.com/ legal/terms/information_about_page_insights_data.

LinkedIn: sociaal netwerk; Dienstverlener: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland; Website: https://www.linkedin.com; Privacybeleid: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy; Privacy Shield (waarborgt het niveau van gegevensbescherming bij het verwerken van gegevens in de VS): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active; Opt-out optie: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Twitter: sociaal netwerk; Dienstverlener: Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS; Verklaring gegevensbescherming: https://twitter.com/de/privacy, (instellingen) https://twitter.com/personalization; Privacy Shield (waarborgen van het niveau van gegevensbescherming bij het verwerken van gegevens in de VS): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active.

Xing: sociaal netwerk; Dienstverlener: XING AG, Dammtorstrasse 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland; Website: https://www.xing.de; Verklaring gegevensbescherming: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

5. Google webfonts

Wij gebruiken op onze website zogenaamde Google webfonts. Lettertypen worden geladen van Google-servers, die dienen om het ontwerp van de website te verbeteren. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een belangenafweging, waarbij ons belang ligt bij een aantrekkelijke vormgeving van de website.

Google Fonts is een dienst die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Deze weblettertypen worden geïntegreerd door een server aan te roepen, meestal een server van Google in de VS. Het juiste niveau van gegevensbescherming wordt door Google aangetoond via de juiste garantie van aansluiting bij het US Privacy Shield (Privacy Shield / lijstvermelding).

De serveroproep geeft aan de server door welke van onze internetpagina’s u hebt bezocht. Ook het IP-adres van de browser van het eindapparaat van de bezoeker van deze website wordt door Google opgeslagen. Zie voor meer informatie het privacybeleid van Google, dat u hier kunt openen: www.google.com/fonts#AboutPlace:about www.google.com/policies/privacy/

6. Ontvangers / openbaarmaking van gegevens

Gegevens die u aan ons verstrekt gespecificeerd , worden over het algemeen niet aan derden doorgegeven. In het bijzonder worden uw gegevens niet doorgegeven aan derden voor hun reclamedoeleinden.

We kunnen echter serviceproviders gebruiken om deze website te beheren of voor andere producten of diensten van ons. Hierbij kan het voorkomen dat een dienstverlener kennis krijgt van persoonsgegevens. We selecteren onze dienstverleners zorgvuldig – vooral met betrekking tot gegevensbescherming en gegevensbeveiliging – en nemen alle gegevensbeschermingsmaatregelen die nodig zijn voor toegestane gegevensverwerking.

7. Gegevensverwerking buiten de Europese Unie

Voor zover persoonsgegevens buiten de Europese Unie worden verwerkt, kunt u dit opmaken uit de voorgaande verklaringen.

Versiegeschiedenis

Versie: 1.0

Datum: 03/10/20202

Let op: in overleg met de functionaris voor gegevensbescherming

Auteur: T. Borgmann
Vertaling: Z. Muntinga